O fundacji

Cele fundacji

O fundacji

Cele Fundacji Patronus Animalium

 • wspieranie działalności statutowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
 • wspieranie działalności na rzecz rozwoju nauki i oświaty rolniczej
 • wspieranie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej, ochrony zasobów genetycznych zwierząt i ochrony środowiska naturalnego
 • promowanie chowu i hodowli zwierząt oraz pochodzących od nich produktów
 • inicjowanie, wspieranie i popularyzowanie wykorzystania nowatorskich wyników badań z zakresu nauk rolniczych
 • udzielania wsparcia finansowego młodzieży kształcącej się, stanowiącej potencjalną przyszłą kadrę Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
 • prowadzenie działalności wydawniczej

Działalność

O fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie, pomoc w organizowaniu i dofinansowanie badań naukowych; działalności edukacyjno-informacyjnej, wydawniczej; doradztwa mającego na celu w szczególności propagowanie nowych rozwiązań z zakresu nauk rolniczych
 • wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
 • wspieranie funkcjonowania Banku Materiałów Genetycznych Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB
 • organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych z upowszechnianiem wiedzy rolniczej i efektów prac badawczych
 • promowanie wyników badań
 • finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy naukowych i programów komputerowych oraz aparatury do badań naukowych i dydaktyki
 • promowanie zrównoważonego i zgodnego z zasadami ochrony środowiska gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz gruntami i innymi środkami rolnymi
 • podejmowanie działań zachęcających do działalności rolniczej chroniącej środowisko naturalne
 • pozyskiwanie darowizn, dotacji, dofinansowań i grantów na rzecz Fundacji
 • wspólna realizacja przedsięwzięć z innymi jednostkami organizacyjnymi o podobnych celach, zarówno w kraju, jak i za granicą

Zarząd

O fundacji

Prezes

Krzysztof Durek

Kapituła

 • Dr inż. Eugeniusz Malinowski
 • Dr inż. Jerzy Fijał
 • Dr inż. Andrzej Jurkiewicz
 • Mgr inż. Marzena Białek-Brodocz
 • Mgr inż. Dominik Pasek

Prezydent kapituły

Dr Krzysztof Duda