Ustalenie profilu DNA gołębia

172,20 

Producent: Fundacja IZ PIB PATRONUS ANIMALIUM
Kod produktu: DNA gołąb

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 16 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG – International Society for Animal Genetics): CliμD01, CliμD11, CliμD16, CliμD17, CliμD19, CliμD35, CliμT02, CliμT13, CliμT17, CliμT43, PIGN4, PIGN57, PIGN10, PIGN12, PIGN15, PIGN26.

Do ustalenia płci wykorzystywany jest marker CHD.

Dokładność genotypowania jest standaryzowana w międzynarodowych testach biegłości, a  uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat będzie uznawany na całym świecie.

Ustalenie profilu DNA gołębia

Stosowana metoda, wg procedury badawczej PB07 „IDENTYFIKACJA OSOBNICZA GOŁĘBI W  MULTIPLEKSOWYCH SYSTEMACH STR”, spełnia wymogi Polskiego Centrum Akredytacji (AB1587).

W ramach usługi badawczej, dla gołębi oferujemy:

 • ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
 • badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców),
 • badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice),
 • ustalenie płci u młodych gołębi.

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: wyrwanych z dutką piór, krwi, śladów krwi, wymazów z dzioba lub innych tkanek. Wraz  z materiałem biologicznym prosimy o przesłanie do laboratorium wypełnionego zlecenia badania i protokołu pobrania materiału biologicznego.

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Płatność

Badanie zostanie przeprowadzone dopiero po dokonaniu płatności na konto: 93 2490 0005 0000 4530 3650 9014

Prosimy o podanie numeru zamówienia na poniższym formularzu, który należy przesłać łącznie z materiałem biologicznym.

W przypadku więcej niż jednego zamówienia prosimy o wypisanie formularza dla każdego badanego osobnika. Podstawowy koszt badania od dnia 15 stycznia 2020 r. wynosi 140,00 zł netto (172,20 zł brutto). 
W przypadku zamówienia jednorazowego powyżej 6 badań koszt jednostkowy badania wynosi 130,00 zł netto ( 159,90 zł brutto) dotyczy zakupu jednorazowego.
Istnieje również możliwość udzielania stałego rabatu dla Podmiotów do tej pory z nami współpracujących, którzy od 1.7.2017 dokonali już co najmniej 6 jednostkowych badań. W tym celu prosimy o rejestrację na stronie lub kontakt z nami celem udzielenia bonifikaty. Po weryfikacji wielkości zamówienia zostanie Państwu na stałe udzielona stosowna bonifikata.

Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności oraz wysłana na Państwa adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.

Kontakt

 • dr hab. Anna Radko
  anna.radko@izoo.krakow.pl
  tel. 666 081 306
 • mgr inż. Angelika Podbielska
  angelika.podbielska@izoo.krakow.pl
  tel. 666 081 372

Wysyłka

Materiał biologiczny do badania łącznie z formularzem zlecenia badania prosimy przesłać na adres:

[osoba kontaktowa z wyżej wymienionych]
Fundacja IZ PIB
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

FORMULARZE DO POBRANIA

 1. Zlecenie badania
 2. Instrukcja pobrania materiału do badań
 3. Protokół pobrania próbek