Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz

39,00 

Producent: Fundacja IZ PIB PATRONUS ANIMALIUM
Kod produktu: 978-83-938377-0-0

22 w magazynie

Kategoria:

Opis

Autor: Juliusz A.Strzetelski, Franciszek Brzóska, Zygmunt M. Kowalski, Stanisław Osięgłowski
Wydawca: Instytut Zootechniki PIB
Rok wydania: 2014
Stron: 392
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-938377-0-0

Spis treści:

Przedmowa
Objaśnienia znaczenia stosowanych skrótów
I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZALECEŃ ŻYWIENIOWYCH
Podstawy ustalania dawek pokarmowych
System jednostek wypełnieniowych – ocena pobrania pasz
System energetyczny
System białkowy
Bilansowanie dawek pokarmowych
Tabele dotyczące podstawowych założeń zaleceń żywienioych

II. ŻYWIENIE KRÓW MLECZNYCH
Uwagi ogólne
Pobranie paszy
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na białko
Dodatkowy miernik wartości pokarmowej pasz
Zapotrzebowanie na składniki mineralne
Bilansowanie dawek pokarmowych
Sposoby żywienia krów mlecznych w oparciu o konserwowane pasze objętościowe
Produkcja pasz konserwowanych
Żywienie pastwiskowe krów mlecznych
Wartość zdrowotna dawki
Okres zasuszenia
Okres okołoporodowy (przejściowy)
Najczęściej występujące zaburzenia metaboliczne i przyczyny ich powstawania
Zalecenia praktyczne
Tabele dotyczące zaleceń żywieniowych dla krów mlecznych

III. ŻYWIENIE KRÓW MAMEK RAS MIĘSNYCH
Uwagi ogólne
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zdolność pobrania paszy (ZPP)
Zalecane dawki pokarmowe
Żywienie stada w okresie zimowym
Pasze objętościowe stosowane w żywieniu krów mamek i jałowic
Żywienie cieląt mlekiem
Żywienie krów mamek z cielętami na pastwisku
Ilość pobranej zielonki pastwiskowej
Tabele dotyczące żywienia krów mamek

IV. ŻYWIENIE CIELĄT I JAŁÓWEK HODOWLANYCH
Rozwój przewodu pokarmowego cieląt
Odchów cieląt
Systemy wczesnego odsadzania cieląt
Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej (BKAP)
Jałówki hodowlane
Zdolność pobrania paszy (ZPP)
Zimowe dawki pokarmowe
Żywienie jałówek na pastwisku
Tabele dotyczące żywienia cieląt i jałówek hodowlanych

V. ŻYWIENIE ROSNĄCEGO I OPASANEGO BYDŁA
Pochodzenie wołowiny produkowanej w Polsce
Intensywny (alkierzowy) system opasania młodego bydła (stały przyrost masy ciała)
Przedłużony (półintensywny lub ekstensywny) system opasania bydła (nierównomierny przyrost masy ciała)
Opasanie krów rzeźnych
Zapotrzebowanie rosnącego i opasanego bydła
Zdolność pobrania paszy (ZPP)
Model substytucji pasza objętościowa/pasza treściwa
Zalecane dzienne dawki składników pokarmowych
Obliczanie dawki pokarmowej przy żywieniu alkierzowym
Żywienie pastwiskowe
Tabelke dotyczące zaleceń żywieniowych dla opasanego bydła

VI. ŻYWIENIE OWIEC
Zapotrzebowanie i zalecenia żywieniowe
Grupowe żywienie dojnych owiec w okresie zimy
Tabele żywieniowe owiec

VII. ŻYWIENIE KÓZ
Zapotrzebowanie kóz mlecznych na składniki pokarmowe
Pobranie paszy
Pobranie suchej masy (SM, kg/d) w czasie laktacji
Reakcjeuboczne wynikające z podaży paszy treściwej
Żywienie grupowe
Obliczanie dawek pokarmowych
Tabele żywieniowe dla kóz

VIII. TABELE WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ ANALIZOWANYCH WE FRANCJI ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI ROZKŁADU BIAŁKA W ŻWACZU I STRAWNOŚCI JELITOWEJ
BIAŁKA NIEULEGAJĄCEGO ROZKŁADOWI W ŻWACZU

IX. TABELE WARTOŚCI POKARMOWEJ I EFEKTYWNY ROZKŁAD SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NIEKTÓRYCH PASZ KRAJOWYCH

Aneksy